2NS (Second Nature Security Oy) on riippumaton tietoturvan auditointi- ja asiantuntija-organisaatio, joka keskittyy verkkopalveluiden, tietojärjestelmien ja organisaatioiden tietoturvan kehittämiseen ja varmentamiseen.

Yrityksen haavoittuvuustutkimustiimi on julkaissut useita haavoittuvuustiedotteita, muun muassa SAP:n, Oraclen, F-Securen, IBM:n ja HP:n järjestelmistä.

Yrityksellä on yli 150 tyytyväistä asiakasta vuosittain koti- ja ulkomailla (Suomi, Yhdysvallat, Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa. Yritykset, finanssilaitokset, julkinen sektori, ohjelmistoyritykset).

Lisätietoa yrityksestä https://www.2ns.fi/

Lue myös lisätietoa tietoturvakoulutuksesta

"Usein yritykset suojelevat työntekijöitään riskeiltä ostamalla kybervakuutuksia, tietoturvatuotteita, tietoturvakonsulttien palveluita tai lakimiehiä suojelemaan organisaatiota tietoturvariskeiltä. Kun pyritään tunnistamaan tietoturvariskejä organisaatiossa, jää usein huomaamatta yksittäisen työntekijän inhimillisen virheen mahdollisuus. Kokemuksemme mukaan yrityksen henkilöstön tietoturvakoulutuksesta ei välttämättä huolehdita muuten, kuin sertifikaatin vaatimukset edellyttämällä, helpoimmalla ja edullisimmalla tavalla.

Mitä vaaditaan henkilöstölle suunnitellun tietoturvatietoisuuden kasvattamiseen tähtäävän koulutuksen järjestämisessä? Mitkä ovat edellytykset onnistumiseen?"

https://www.2ns.fi/tietoturvakoulutus/

 

2NS logo

Me Ymonilla haluamme helpottaa organisaatioiden siirtymää EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Haluamme, että organisaatioilla on käytössään tarvitsemansa tieto, työkalut ja asiantuntijakontaktit vaatimusten täyttämiseksi ja siksi olemmekin OpiTietosuojaa.fi:n kumppani.

 

Ymonilla on yli kymmenen vuoden kokemus tietojen suojaamisen ja tietoturvan saralla. Olemme tehneet lukuisia tietoturvaprojekteja, joiden yhtenä ydinalueena on ollut henkilörekisterit ja henkilötietojen suojaaminen. Asiantuntijoillamme on syvällistä tietämystä ja osaamista turvallisuuden eri osa-alueista sekä tietosuojan toteutuksesta usean vuosikymmenen ajalta. Tarjoammekin kattavan palvelu- ja ratkaisuvalikoiman avuksesi tietosuojan varmistamiseen

 

Ymoniin voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme www.ymon.fi.

 

Ymon on tietoverkkojen ja tietoturvan asiantuntijayritys, perustettu vuonna 2003. Ymonin tietoturvaratkaisujen avulla asiakkaat tehostavat liiketoimintaansa, kun tietoliikenteen sujuvuus sekä tietoverkkojen tietoturvan taso paranevat merkittävästi.

 

Ymon suunnittelee, toteuttaa, ylläpitää ja valvoo asiakkaan ICT-ympäristöä. Palveluntarjontamme kattaa kaikki ICT-infrastruktuurin osa-alueet yksittäisestä kohdistetusta vianselvityksestä laajoihin infrastruktuurin kehityssuunnitelmiin sekä niiden valvontaan. Tietoturvanäkökulma kulkee jokaisessa toimeksiannossa ja kaikessa tekemisessämme kiinteästi mukana.

OneClinic Oy (entinen Nexamed Oy) ilmoitti halustaan liittyä OpiTietosuojaa.fi-sivuston sponsorien joukkoon tukemaan hyvää ja tärkeää tietosuojatietouden edistämistä. TERVETULOA!

OneClinic on ketterä ja moderni ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut palvelemaan hyvinvointialalla toimivia asiakkaita. Yrityksen ohjelmistojen avulla ohjataan terveydenhuollon prosesseja ja toimintaa siten, että potilas on aina keskiössä. Asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa ja voivat keskittyä olennaisimpaan, eli palvelemaan omia asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.

Yritys on voimakkaassa kasvu- ja kehitysvaiheessa. OneClinic suuntaa ponnistuksiaan terveyden- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja uudistamiseen yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Yrityksessä pidätään tärkeänä aitoa ja avointa kumppanuutta sekä sujuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

OneClinic on vahva ja innovatiivinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisimmat ratkaisut ja parhaan teknisen tuen.

Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa.

Lue lisää tarjonnasta https://www.oneclinic.fi/

 

OpiTietosuojaa.fi sai iloisen yllätyksen, kun Intragen Oy ilmoitti halukkuudestaan tukea tietosuoja-asioiden oppimisportaalia.

 

Intragen Oy on isojen Identiteetin- ja pääsynhallinnan hankkeiden asiantuntija.

 

Keskeisimmät osaamisalueet ja tarjonta:

Liiketoimintaprosessi: HR, Projektinhallinta, Tietohallinto

Erikoisosaaminen: Auditointi, It-infrapalvelut, Käyttäjähallinta, Tietoturva

Teknologia: Microsoft, Oracle, SAP

Toimialakokemus: Julkishallinto, Kauppa, Pankki ja vakuutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Koulutus, Ohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö

 

Lisätietoa: http://www.intragen.com/

 

 Intragen 400x150

ISTEKKI ilmoitti halustaan liittyä OpiTietosuojaa.fi-sivuston sponsorien joukkoon tukemaan hyvää ja tärkeää tietosuojatietouden edistämistä. TERVETULOA!

ISTEKKI on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. ISTEKKI tarjoaa omistaja-asiakkailleen strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.

Tutustu ISTEKKI:n palveluntarjontaan, asiantuntija-artikkeleihin ja blogiteksteihin nettisivuilta:

https://www.istekki.fi/

 

logo Istekki 400x200 px