OneClinic Oy (entinen Nexamed Oy) ilmoitti halustaan liittyä OpiTietosuojaa.fi-sivuston sponsorien joukkoon tukemaan hyvää ja tärkeää tietosuojatietouden edistämistä. TERVETULOA!

OneClinic on ketterä ja moderni ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut palvelemaan hyvinvointialalla toimivia asiakkaita. Yrityksen ohjelmistojen avulla ohjataan terveydenhuollon prosesseja ja toimintaa siten, että potilas on aina keskiössä. Asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa ja voivat keskittyä olennaisimpaan, eli palvelemaan omia asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.

Yritys on voimakkaassa kasvu- ja kehitysvaiheessa. OneClinic suuntaa ponnistuksiaan terveyden- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja uudistamiseen yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Yrityksessä pidätään tärkeänä aitoa ja avointa kumppanuutta sekä sujuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

OneClinic on vahva ja innovatiivinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisimmat ratkaisut ja parhaan teknisen tuen.

Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa.

Lue lisää tarjonnasta https://www.oneclinic.fi/