Me Ymonilla haluamme helpottaa organisaatioiden siirtymää EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Haluamme, että organisaatioilla on käytössään tarvitsemansa tieto, työkalut ja asiantuntijakontaktit vaatimusten täyttämiseksi ja siksi olemmekin OpiTietosuojaa.fi:n kumppani.

 

Ymonilla on yli kymmenen vuoden kokemus tietojen suojaamisen ja tietoturvan saralla. Olemme tehneet lukuisia tietoturvaprojekteja, joiden yhtenä ydinalueena on ollut henkilörekisterit ja henkilötietojen suojaaminen. Asiantuntijoillamme on syvällistä tietämystä ja osaamista turvallisuuden eri osa-alueista sekä tietosuojan toteutuksesta usean vuosikymmenen ajalta. Tarjoammekin kattavan palvelu- ja ratkaisuvalikoiman avuksesi tietosuojan varmistamiseen

 

Ymoniin voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme www.ymon.fi.

 

Ymon on tietoverkkojen ja tietoturvan asiantuntijayritys, perustettu vuonna 2003. Ymonin tietoturvaratkaisujen avulla asiakkaat tehostavat liiketoimintaansa, kun tietoliikenteen sujuvuus sekä tietoverkkojen tietoturvan taso paranevat merkittävästi.

 

Ymon suunnittelee, toteuttaa, ylläpitää ja valvoo asiakkaan ICT-ympäristöä. Palveluntarjontamme kattaa kaikki ICT-infrastruktuurin osa-alueet yksittäisestä kohdistetusta vianselvityksestä laajoihin infrastruktuurin kehityssuunnitelmiin sekä niiden valvontaan. Tietoturvanäkökulma kulkee jokaisessa toimeksiannossa ja kaikessa tekemisessämme kiinteästi mukana.