billionphotos 658278 small500

esittelydiojen kansikuva  Esittelydiat

Sivustolta löydät kaiken oleellisen liittyen tietosuoja-asioiden itseopiskeluun. Henkilötietojen käsittely oikein toteutettuna on organisaation menestystekijä. Tavoitteena on lisätä organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta. Parantaa työntekijöiden osaamista ja oikeusturvaa. Taata rekisteröidyn henkilön riittävä tietosuojan taso sekä näyttää henkilötietoja käsittelevä organisaatio ulospäin luotettavana palvelujenantajana ja yhteistyökumppanina.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatiolta koko henkilöstön riittävää tietosuojaosaamista. Koko henkilöstön riittävä tietosuojaosaminen voidaan varmistaa oikein toteutetulla tietosuojatyöllä ja sen organisoinnilla. Yrityksen johdon vastuulla ja velvollisuutena on organisoida tietosuojatyön tekeminen. Tietosuojatyön organisointi tarkoittaa käytännössä tietosuojavastaavan nimeämistä tai/ja tietosuojaryhmän perustamista sekä niiden tehtävien kirjallista määrittämistä esimerkiksi tietosuojavastaavan työsopimuksessa. Tietosuojatyön tekemiseen tietosuojavastaavalle tai/ja tietosuojaryhmälle tulee varata riittävät työaika-, työväline- ja kouluttautumisresurssit. Tietosuojavastaava toimii organisaatiossa johdon tukena ja henkilöstön apuna.

OpiTietosuojaa.fi -palveluun sisään kirjautuneille käyttäjille on tarjolla enemmän sisältöä muun muassa tietosuojatyön organisoinnista ja tietosuojavastaavan tietosuojatyön tekemisestä käytännössä, joten kirjaudu sisään tunnuksillasi tai hyväksy OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot ja rekisteröidy, jos sinulla ei vielä ole tunnuksia tähän palveluun.

ALOITUS billionphotos 1858507 xsmall150valikosta löydät perustietoa tietosuojasta ja tietoturvasta sekä muista henkilötietojen käsittelyn perusasioista. Osiossa on rekisterinpitäjäksi aikovalle henkilötietojen käsittelyprosessin suunnittelun apuvälinekaavio, joka kuvaa rekisterinpidon ja henkilötietojen käsittelyn elämänkaarta vaihe vaiheelta. Samalla työkalulla voit arvioida jo toiminnassa olevan rekisterinpidon lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta. Voit käyttää kaaviota aputyökaluna, kun teet organisaatiossasi EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien tietosuojakäytänteiden nykytila-arviota ja analyysiä. Osiossa näet myös palvelun hakemiston, joka näyttää kaikki nykyisillä oikeuksillasi näkyvät sivut.

Aloittelijalla on mahdollisuus arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, jotka tarvitsevat lisäoppimista matkalla Noviisista Mestariksi!

OPPIMINEN billionphotos 1061357 xsmall90osiossa on OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot hyväksyneelle rekisteröityneelle käyttäjälle erilaisia tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä koulutusmateriaaleja kuten luentoesityksiä, tietosuoja-aiheisia kuunnelmia ja videoita sekä lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä. Tietoa koulutuksista ja tietosuojatapahtumista. Osiosta löytyy alan keskeinen kirjallisuusluettelo sekä tarjous tietosuojaa ja tietoturvaa käsittelevistä kirjoista, joista on apua kiireiselle tietosuojavastaavalle sekä kaikille jotka ovat kiinnostuneita tietämään ja osaamaan enemmän henkilötietojen käsittelystä.

Oppiminen osio auttaa jokaista matkalla Noviisista Mestariksi!

TYÖKALUPAKKIbillionphotos 995509 xsmall90 tarjoaa OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot hyväksyneelle rekisteröityneelle käyttäjälle tietosuojaan liittyviä tarkistuslistoja, suunnittelu- ja prosessimalleja, lyhyitä ohje- ja tiedotemalleja sekä monenlaisia muita käytännön työkaluja henkilötietojen käsittelyn suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Erityisesti organisaation johdolle, tietosuojavastaavalle sekä ICT-henkilöstölle työkalupakista on apua parhaiden tietosuojakäytänteiden luomisessa työpaikalla. Näiden suunnittelu- ja toimeenpanotyökalujen tehokas hyödyntäminen edesauttaa, että organisaation koko henkilökunnalla on käytössään tietosuojan ja tietoturvan parhaat käytänteet. Kun organisaation henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaongelmat on ratkaistu ja operatiivinen toiminta on sujuvaa, parantuu liiketoiminnan tuottavuus ja tehokkuus. Samalla saadaan aikaan kustannussäästöä. Tietosuoja organisaatiossa oikein toteutettuna on liiketoiminnan menestystekijä.

Työkalupakin perustyökaluilla pääset oppimisessasi hyvään alkuun. Voit matkan varrella materiaalia hyödyntämällä hioa itsellesi sopivia työkaluja, joilla pääset lähemmäksi tietosuojan Mestari-tasoa.

OIKEUS billionphotos 1654037 xsmall90valikossa LAIT osio perehdyttää OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot hyväksyneen rekisteröityneen käyttäjän Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin ja sektorikohtaisiin erityislakeihin. Osion kautta löytyy ajantasainen lainsäädäntö.

Oikeus valikon kautta OpiTietosuojaa.fi- palvelun käyttöehdot hyväksynyt rekisteröitynyt käyttäjä löytää tietoa erilaisista tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä viranomaisten ja tuomioistuinten kannanotoista, päätöksistä ja periaatelinjauksista kuten tietosuojavaltuutetun kannanotoista ja päätöksistä, korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksistä. Osion kautta löytyy myös Eurooppa-tuomioistuinten päätökset kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tietosuojaa koskevat periaatelinjaukset.

EXTRAT billionphotos 610983 xsmall90valikosta löytyy Blogi sekä OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot hyväksyneelle rekisteröityneelle käyttäjälle muun muassa aihepiiriin liittyviä pelejä/pulmatehtäviä sekä tapahtumalistaus, jolla saa listan tulevista tapahtumakalenterin tapahtumista. Tästä valikosta löytyy myös listaus palvelun rekisteröityneistä käyttäjistä. Extroista löytyy myös UUTISET sivu.

 

KESKUSTELUPAIKKA billionphotos 1079600 xsmall90valikko näkyy vain OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttöehdot hyväksyneelle rekisteröityneelle käyttäjälle ja sisältää pääsyn keskustelualueelle. Keskustelujen aiheina toivomme olevan tietosuojaan liittyvät ajankohtaiset asiakokonaisuudet sekä palvelun kehittämiseen liittyvät näkökulmat ja toiveet.

Muistathan hyvät keskustelutavat: Kun aloitat uuttaa aihetta tai kirjoitat vastauksia ja kommentteja muiden aloittamiin aiheisiin, niin kirjoita asiasi mahdollisimman selkeästi ja kuvaavasti. Varsinkin uusissa aiheissa kannattaa panostaa kuvaavaan otsikkoon, jotta se kiinnostaisi muita Keskustelupaikalla olevia käyttäjiä.

Älä käytä viesteissä toisten henkilöiden nimiä tai yksityisiä yhteystietoja (omia henkilökohtaisia yhteystietojasi voi halutessa käyttää OpiTietosuojaa.fi-palvelun yksityisviesteissä omassa verkostossasi). Älä kirjoita julkisiin keskusteluihin arkaluonteista tai salassa pidettävää tietoa. Älä myöskään käytä sopimatonta kieltä tai painosta muita käyttäjiä. Pidetään Keskustelupaikka sekä asiantuntijoiden että tietosuoja-asioista kiinnostuneiden kohtaamispaikkana, jossa voidaan ottaa kantaa ja pohtia yhteisiä ratkaisuja vaikeisiinkin kysymyksiin.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

OpiTietosuojaa.fi -sivuston oikeassa reunassa löytyy tapahtumakalenteri sekä pikalinkkejä ja alaosassa mm. uusimpia kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteita.

Alla näkyy osa palvelumme päävalikon kohdista avattuna sisään kirjautuneelle käyttäjälle:

aloitusvalikko