Tietosuojavastaavat toimivat keskeisessä roolissa organisaation vastaavan johdon apuna henkilötietojen käsittelykäytänteiden suunnittelussa ja jalkautuksessa työntekijöille. Myös silloin, kun EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei nimenomaisesti vaadita tietosuojavastaavan nimittämistä, organisaatioiden voi olla hyödyllistä nimittää tietosuojavastaava vapaaehtoisesti.

  • Tietosuojavastaavaa nimitettäessä pitää ottaa huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut tehtävät
  • Tietosuojavastaava voi olla rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän henkilöstön jäsen tai tietosuojavastaava voi hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen perusteella
  • Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet löydät tästä linkistä https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavat

 

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista, johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ja oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asfgEU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista, johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ja oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.