Tulosta

Tietosuojavastaavat toimivat keskeisessä roolissa organisaation vastaavan johdon apuna henkilötietojen käsittelykäytänteiden suunnittelussa ja jalkautuksessa työntekijöille. Myös silloin, kun EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei nimenomaisesti vaadita tietosuojavastaavan nimittämistä, organisaatioiden voi olla hyödyllistä nimittää tietosuojavastaava vapaaehtoisesti.

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet löydät tästä linkistä https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavat

 

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista, johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ja oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asfgEU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkinnasta suomeksi ja ruotsiksi. Samalla työryhmä julkaisi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tietosuojavastaavista, johtavan valvontaviranomaisen määrittämisestä ja oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjeet ja vastaukset ovat käännöksiä englanninkielisistä julkaisuista.