EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sitä ale­­taan soveltaa EU:n jäsenvaltioissa 25.5.2018. Ennen mainittua ajankohtaa julkisen hallinnon rekisterinpitäjien on varmistuttava, että viranomaisia koskevat velvoitteet hoidetaan asetuksen mukaisesti.  Ase­tuksessa säädetään muun muassa, että viranomaisten on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavan tulisi olla tehtävässään siinä vaiheessa, kun asetusta aletaan soveltaa.

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpidolle. Koulutus on tarkoitettu tietosuojavastaavan tehtäviin aikoville ja tietosuojavastaavina toimiville sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöille.

Täydennyskoulutusohjelma luo julkisen hallinnon tietosuojavastaaville valmiuksia hankkia riittävä pätevyys tietosuoja-asetuksessa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Lisätietoa http://www.uef.fi/web/aducate/-/osaava-tietosuojavastaava-taydennyskoulutusohjelma

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulu­tam­me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusaluei­siin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia vuodesta 2007 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuli nimetä tietosuojavastaavat.