Valtioneuvosto nimitti 25.4.2019 apulaistietosuojavaltuutetun virkoihin oikeustieteen maisteri Anu Taluksen ja oikeustieteen tohtori Jari Råmanin. Molemmat virat täytettiin 1.5.2019 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Lue lisää Oikeusministeriön tiedotteesta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/apulaistietosuojavaltuutetuiksi-anu-talus-ja-jari-raman