Suomessa tehdään paljon hyviä ohjeita ja linjauksia, mutta jotenkin tuntuu, että niistä tiedottaminen tai että niitä aktiivisesti jalkautettaisiin toteutettavaksi jää vähemmälle huomiolle. Itse olen pitkänlinjan tietosuojatyön tekijä ja koko ajan tuntuu enemmän siltä, että sosiaalinen media kuten LinkedIn ja Twitter ovat ne kanavat, joilla ohjeiden jako ja niistä keskustelu kannattaa aktiivisesti tehdä. Siksi toivonkin, että kaikki tämän tekstin lukijat jakaisivat näitä linkkejä omissa verkostoissaan, jotta hyvät ohjeet eivät jää vain pölyttymään niiden laatijoiden edustamiin organisaatioihin.

Kyberturvallisuus Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161683

Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö (PiTuKri):

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Pilvipalveluiden_turvallisuuden_arviointikriteeristo_PiTuKri.pdf