Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - SohviTellu 2020

Terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot ovat arkaluonteisia ja niiden käsittelyllä on tiukat pelisäännöt. Uudistukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia tietosuojakäytäntöihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari SohviTellu kokoaa Suomen parhaat sote-tietosuojan asiantuntijat vuonna 2020 Jyväskylään.

Päivien aikana käsittelemme ajankohtaisia teemoja mm.

  • Tietosuojavaltuutetun ja STM:n lainsäädännön ajankohtaiskatsaukset
  • Palvelusetelitoiminnan hallinnointi
  • Terveydenhuollon ja poliisin välinen tiedonvaihto
  • Tietojen käsittely asiakas- ja potilastietojärjestelmien ulkopuolella
  • Kyberturvallisuuden uhat ja mahdollisuudet
  • Korona-ajan vaikutusten arviointi

Ohjelma päivittyy ja tarkentuu alkusyksyn aikana.


FCG järjestää päivät yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston, Suomen Kuntaliiton, Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

SohviTellu on tarkoitettu kaikille julkisen ja yksityispuolen edustajille, jotka työssään tai luottamustoimessaan ovat terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuoja-asioiden kanssa tekemisissä tai käsittelevät sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas- tai potilastietoja.
 

Tervetuloa Jyväskylään!

Voit osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä tai etänä! Valitse osallistumismuoto ilmoittautumisen yhteydessä

Lisätietoa (mm. hinnat, paikka ja ilmoittautuminen) https://tapahtumat.fcg.fi/sohvitellu/hinnat