Uusi tiedonhallintalaki velvoittaa laissa määriteltyjä tiedonhallintayksiköitä eli esimerkiksi kuntia ja kuntayhtymiä laatimaan tiedonhallintalaissa säädetyn tiedonhallintamallin vuoden 2021 alkuun mennessä. Tiedonhallintamallin laadinta on organisaatiolle suuri työ. Tiedonhallintalailla edistetään viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lailla myös edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Tässä maksullisessa koulutuksessa käydään käytännönläheisesti käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla läpi mm. mitä tiedonhallintamallin tulee sisältää, mitä tiedonhallintamallin valmistelussa kannattaa käytännössä huomioida ja millainen tiedonhallintamalli voi käytännössä olla. Koulutuksen toinen puolisko keskittyy tietojen elinkaaren hallintaan ja sitä kautta tietosuojaan ja tietoturvaan. Lisäksi riskienhallinnan esimerkkejä käydään koulutuksessa läpi. Koulutus keskittyy käytännön esimerkkeihin ja vinkkeihin. Koulutuksessa kokeneet ja asioita käytännössä tehneet asiantuntijat kertovat näistä teemoista sekä oman organisaation kautta opitun että lainsäädännön näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu kuntien tietohallinnossa, lakiasioiden parissa, asiakirjahallinnossa, kirjaamossa ja arkistoissa työskenteleville. Koulutus on hyödyllinen kunnissa työskenteleville, jotka toimivat tiedonhallintamallin parissa. Lisäksi koulutus on kohdennettu kunnan tietosuojasta ja tietoturvasta vastaaville.

Kouluttajina toimivat Juha Laine ja Ari Andreasson Tampereen kaupungilta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.videokoulutus.fi/lesson/1533  

OHJELMA:
klo 10-11 Koulutus alkaa

Tiedonhallintamallin laatiminen ja hyödyntäminen
- Miten Tampereen tiedonhallintamalli on tehty?
- Miten tiedonhallintamallia on ajateltu hyödyntää?
- Sähköisen tiedon elinkaaren hallinta
- Käytännön vinkkejä Tampereelta

Juha Laine, Tampereen kaupunki

klo 11-12 Tietojen elinkaaren hallinta, Käytännön esimerkkejä
- Tietoturvan kehittäminen ja parantaminen tietojen elinkaaren aikana
- Tietosuojan merkitys ja kehittäminen - mitä uutta tiedonhallintalaki toi?
- Riskienhallinta ja käytännön esimerkkejä riskienhallinnasta
- Hyviä vinkkejä ja esimerkkejä Tampereelta

Ari Andreasson, Tampereen kaupunki