Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut luonnoksen tietosuojan vaikutustenarvioinnin ohjeesta rekisterinpitäjien tueksi. Ohjeen rinnalle on laadittu myös yksinkertainen Excel-kirjaamistyökalu, jota voi halutessaan käyttää vaikutustenarvioinnin tekemisessä. Ohjetta ja työkalua kehitetään saadun palautteen perusteella kevään aikana.

Kommentteja ohjeeseen ja työkaluun voi lähettää 19.5.2021 mennessä osoitteeseen viestinta.tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoa tästä linkistä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto pyytää kommentteja uudesta tietosuojan vaikutustenarviointia koskevasta ohjeesta - Tietosuojavaltuutetun toimisto