Zeffi on tieteellisen tarkka kyselytyökalu, joka on laajassa käytössä suomalaisella julkisella sektorilla. Työkalussa on sisäänrakennettuna patentoitu, normaalijakaumalle palauttava algoritmi, nk. Älykäs zoomaus, joka mahdollistaa vastausten suhteuttamisen toisiinsa. Erityistä: Zeffi vastaa EU:n tiukkoja GDPR-vaatimuksia ja työkalun esteetön vastaustila täyttää myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset (rakennettu vastaamaan WCAG 2.1 -ohjeistusta). Zeffin metodologiaa on tutkittu laajasti Lapin, Oulun ja Michiganin yliopistoissa.

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.zef.fi