Tietosuojavastaava on keskeisessä asemassa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn suunnittelussa, ohjaamisessa ja valvonnassa omassa organisaatiossaan.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma antaa valmiuksia tietosuojavastaavan tehtävissä toimimiseen. Koulutuksessa sääntöjä ja käytäntöjä käydään läpi sekä viranomaisten että yhtiöiden näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

• tietosuojalainsäädäntö ja henkilötietojen lainmukainen käsittely
• tietosuojavastaavan tehtävät ja vastuut
• tietosuojan organisointi ja resursointi
• riskienhallinta tietosuojan näkökulmasta
• tietosuojan dokumentointi.

Käytämme koulutusohjelmassa opiskelujen tukena verkko-oppimisympäristöä muun muassa oppimateriaalien jakamiseen. Koulutusohjelma sisältää tehtäviä sekä lopputestin. Koulutusohjelman suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutuksessa on kuusi opetuspäivää, tarkemmat tiedot Ohjelma-välilehdellä.

Voit osallistua halutessasi myös vain yksittäisiin koulutuspäiviin.

Lisätietoa:

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma (fcg.fi)