Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), Tietosanoma Oy, Andreasson Ari, Ylipartanen Arto 2022

Esittelyteksti:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalain mukaan organisaatioiden on pystyttävä merkittävien taloudellisten ja muiden sanktioiden uhalla osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyssä toteutuvat GDPR:n tietosuojaperiaatteet ja -velvoitteet. Tässä työssä keskeinen rooli on tietosuojavastaavalla.

Tämä kirja kokoaa yhteen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuojavastaava onnistuu tehtävässään. Teos opastaa johtoa tietosuojatyön organisoinnissa ja resursoinnissa sekä tietosuojavastaavan nimittämisessä ja tehtävien määrittämisessä. Se auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessien suunnittelu, ohjeistus, koulutus ja valvonta järjestetään lain vaatimalla tavalla.

Teos on tärkeä työkalu tietosuojavastaaville, johdolle sekä kaikille henkilötietoja työssään käsitteleville sekä käsittelytoimintaa suunnitteleville toimialasta riippumatta.

Tämä kirja on päivitetty ja laajennettu versio vuonna 2019 ilmestyneestä Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus -teoksesta.

Kirjaa on saatavilla useista eri verkkokaupoista, joten hintavertailua kannattaa tehdä.

Linkki kustantajan nettisivuille.

Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) | Art House Oy