Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen nimi on Tietosuoja ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen tietosuojaa, hyvien tietosuojatapojen toteutumista tietosuojan kaikilla eri osa-alueilla, valistaa kansalaisia tietosuoja-asioissa, auttaa yrityksiä omassa tietosuojatyössään, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten verkostoitumista, sekä tukea jäseniä kehittämään ja ylläpitämään tietosuojatoiminnan ammattitaitoa ja laatua.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskusteluja verkostoitumistilaisuuksia ja vierailuja, alan tapahtumia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, myöntää tunnustuksia, seurata tietosuojan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, sekä pitää yhteyttä viranomaisiin, muihin järjestöihin, tietosuojakoulutusta antaviin oppilaitoksiin ja muihin tietosuojan vaikuttajatahoihin Suomessa ja ulkomailla toimien näiden kanssa yhteistyössä tietosuojatietoisuuden ja -osaamisen edistämiseksi.

Jos kiinnostuit toiminnasta, niin tutustu yhdistyksen nettisivuihin ja liity jäseneksi. Se kannattaa!

Lisätietoa: Tietosuoja ry (tietosuojayhdistys.fi)