Vuoden tietosuojavastaava 

Tietoturva ry haluaa edistää ja kannustaa suomalaista tietoturva- ja tietosuojayhteisöä erilaisilla tunnustuksilla. Tunnustuksien tarkoituksena on kannustaa tietosuoja-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietosuojaosaamista ja sen arvostusta. Tunnustukset toteutetaan yhteistyössä Suomen IAPP:n Chapter Chairien kanssa.

Vuoden tietosuojavastaavaksi etsittiin henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietosuojan toimintatapoja sekä edellytyksiä ja omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietosuoja-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakamista organisaatiorajojen yli.
 
Ari Andreasson toimii Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana ja on kirjoittanut useita tietosuojaan liittyviä teoksia (mm. Osaava tietosuojavastaava, Tietosuojakäsikirja johdolle). Hän jakaa osaamista yli organisaatiorajojen sekä nostaa hankaliakin tietosuojapähkinöitä keskusteluun avoimesti. Lisäksi Ari edistää järkevää ja käytännönläheistä tietosuojakulttuuria sekä toimii hyvänä esikuvana omalla toiminnallaan.

Työryhmä kannatti valintaa yksimielisesti.

OpiTietosuojaa.fi-sivusto onnittelee Aria tunnustuksen johdosta.

Lisätietoa: Vuoden tietosuojavastaava ja Vuoden tietosuojateko -tunnustukset julkistettu! - Tietoturva ry