Saimme tänään OpiTietosuojaa.fi -palveluun mukaan ensimmäisen yhteistyökumppanin. Kyseessä on pitkänlinjan kirjankustantamo Tietosanoma Oy. Toimitusjohtaja Heikki Haavikko on ollut erittäin myötämielinen tietosuojakirjallisuuden kustantamiseen ja asian tietoisuuden nostattamaseen mm. koulutuksien järjestämisen osalta.

Tietosanoma Oy on julkaissut kustannusyhtiönä satoja kirjoja mukaanlukien kirjat Tietosuojavastaavan käsikirja 1 ja 2, Tietoturvaa toteuttamassa ja kirjan Tietotosuoja terveydenhuollossa. Lisäksi heiltä löytyy tukku ammattikirjallisuutta, joka liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimuksiin, ICT-riskienhallintaan sekä julkishallinnon hankitaprosesseihin.

Eka on eka ja OpiTietosuojaa.fi -palvelu kiittää Tietosanoma Oy:tä luottamuksesta ja toivoo pitkäaikaista yhteistyökumppanuutta!