Vuoden tietosuojavastaava 

Tietoturva ry haluaa edistää ja kannustaa suomalaista tietoturva- ja tietosuojayhteisöä erilaisilla tunnustuksilla. Tunnustuksien tarkoituksena on kannustaa tietosuoja-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietosuojaosaamista ja sen arvostusta. Tunnustukset toteutetaan yhteistyössä Suomen IAPP:n Chapter Chairien kanssa.

Vuoden tietosuojavastaavaksi etsittiin henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietosuojan toimintatapoja sekä edellytyksiä ja omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietosuoja-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakamista organisaatiorajojen yli.
 
Ari Andreasson toimii Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana ja on kirjoittanut useita tietosuojaan liittyviä teoksia (mm. Osaava tietosuojavastaava, Tietosuojakäsikirja johdolle). Hän jakaa osaamista yli organisaatiorajojen sekä nostaa hankaliakin tietosuojapähkinöitä keskusteluun avoimesti. Lisäksi Ari edistää järkevää ja käytännönläheistä tietosuojakulttuuria sekä toimii hyvänä esikuvana omalla toiminnallaan.

Työryhmä kannatti valintaa yksimielisesti.

OpiTietosuojaa.fi-sivusto onnittelee Aria tunnustuksen johdosta.

Lisätietoa: Vuoden tietosuojavastaava ja Vuoden tietosuojateko -tunnustukset julkistettu! - Tietoturva ry

 

 

Kuinka täyttää uuden ilmoittajansuojelulain velvoitteet, sisäisen ilmoituskanavan toteuttaminen sekä ilmoituskanavan käyttöön liittyvät tietosuojavaatimukset?

Tästä verkkokurssista osallistujat saavat selkeän tietopaketin ja ohjeet ilmoittajansuojelulain asettamien vaatimusten täyttämisestä organisaation toiminnassa. Kurssi antaa askelmerkit myös kokonaisuuteen liittyvien tietosuojatoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille vähintään 50 henkilöä työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille, rahanpesulain alaisille toimijoille niiden koosta riippumatta sekä kaikille vapaaehtoisesti ilmoituskanavan perustaneille ja perustaville toimijoille.

Esimerkiksi

  • organisaatioiden johdolle
  • sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville
  • henkilöstöhallinnolle

Käytännönläheiset hands on -ohjeet helpottavat kokonaisuuden haltuunottamista.

Hinta: á 178,00 euroa alv0.

Whistleblowing verkkokurssi hyödyt:

  • nopea ja helposti omaksuttava koulutus
  • ilmoituskanavan perustamiseen liittyvät vaatimukset
  • ilmotuskanavan tekniset ja tietoturvalliset vaatimukset
  • kanavan perustamiseen liittyvät tietosuojatoimenpiteet
  • käytäntöjä ja ohjeita ilmoitusten käsittelijöille

Ilmoituskanava on osa vastuullisuutta, joka on kasvava luottamuksen ja kilpailukyvyn tekijä.

Tilaukset täältä:  https://www.d-fence.fi/verkkokurssiwb

Terveisin: Juha Oravala, D-Fence Oy