Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut luonnoksen tietosuojan vaikutustenarvioinnin ohjeesta rekisterinpitäjien tueksi. Ohjeen rinnalle on laadittu myös yksinkertainen Excel-kirjaamistyökalu, jota voi halutessaan käyttää vaikutustenarvioinnin tekemisessä. Ohjetta ja työkalua kehitetään saadun palautteen perusteella kevään aikana.

Kommentteja ohjeeseen ja työkaluun voi lähettää 19.5.2021 mennessä osoitteeseen viestinta.tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoa tästä linkistä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto pyytää kommentteja uudesta tietosuojan vaikutustenarviointia koskevasta ohjeesta - Tietosuojavaltuutetun toimisto

Navisec on selainpohjainen verkkokoulutusjärjestelmä, joka toimii työkaluna henkilöstön koulutuksessa ja perehdyttämisessä. Palvelusta löytyy monipuolisesti erilaisia valmiita koulutuspaketteja ja lisäksi käyttäjät voivat myös luoda itse omia koulutussisältöjä. Valmiina paketteina löytyy mm. koko henkilöstön yleinen tietoturva- ja tietosuojakoulutus, luottamushenkilöiden tietoturva- ja tietosuojakoulutus ja organisaation vastuuhenkilöiden GDPR-koulutus.

Lue lisää: https://www.navisec.fi/