Tässä blogi-kirjoituksessani kerron ja kuvaan prosessin, jolla Sinä tai läheisesi saatte perheen lakiasiakirjat räätälöityinä ja valmiiksi laadittuina kotiisi ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle. Tämä on erityisen hyvä palvelu ikääntyville ja ikäihmisille. Laadimme Sinulle ja läheisillesi kaikenlaiset perheen lakiasiakirjat – myös etäpalveluna suoraan kotiisi koko Suomessa.

Ikääntyvän ihmisen oma tahto toteutuu

Ikääntyvät tahtovat, yleensä viimeistään vanhuuseläkeiän lähestyessä, laadituttaa vanhuuden turvaksi edunvalvontavaltakirjan ja kuoleman varalta testamentin. Edunvalvontavaltakirja ja testamentti ovat aina yksilöllisiä ja jokaisen omaan elämäntilanteeseensa laadittuja asiakirjoja. Niitä ei ikääntyvä koskaan laadi liian aikaisin – toisinaan valitettavasti vain liian myöhään. Oma tahto toteutuu vanhuuden päivinä, kun nämä asiakirjat laaditaan hyvissä ajoin ikääntyvän vielä ollessa toimintakykyinen. Kun toimintakyky ja kyky päätöksentekoon rajoittuu terveydentilan heiketessä, esimerkiksi ikääntyvän dementoituessa tai vakavan tapaturman sattuessa, niin edunvalvontavaltakirjaa ja testamenttia ei voi enää laillisesti ja pätevästi laatia. Näin ikäihmisen toivoma oma tahto vanhuuden päivinä jää toteutumatta. Hänen on alistuttava ja hyväksyttävä elämänsä sellaisena kuin sivulliset ja viranomaiset katsovat sopivaksi.

Lakipalvelut joustavasti ikäihmisen kotiin

Lakitoimisto Arto Ylipartanen tuo palvelut ikäihmisen kotiin koko Suomessa. Etäyhteydet eri puolille Suomea ovat käytännössä toimineet moitteettomasti ja asiat ovat hoituneet joustavasti. Asiakas saa kotiinsa valmiin testamentin ja edunvalvontavaltakirjan ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle. Asiakkaat ovat pitäneet etäpalveluistamme.

Tavallinen puhelinpalaveri usein riittää etäyhteydeksi. Tarvittaessa voimme käyttää etäyhteyttä puhelimen äänen lisäksi elävän kuvan kanssa esimerkiksi Zoom- tai TEAMS-palaverina. Asiakirjaluonnokset ja valmiit lopulliset asiakirjat kulkevat turvallisesti ja joutuisasti suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina.

Esimerkki: Edunvalvontavaltakirja ja testamentti – etäpalveluna

Etäpalvelu-prosessi eteni eräässä esimerkkitapauksessa käytännössä seuraavasti:

  1. Pidimme alkuneuvottelun ikääntyneen Päämieheni ja hänen läheistensä kanssa Zoom-etäyhteydellä Vantaalta Lohjalle. Etäpalaverin jälkeen valmistelin ja luonnostelin yksilöllisen Päämieheni elämäntilanteeseen soveltuvan ja hänen vanhuuden turvaansa tukevan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin toimistollani Vantaalla.
  2. Lähetin laatimani edunvalvontavaltakirjan ja testamentin luonnosversiot suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina Päämiehelleni. Päämieheni tutustui saamiinsa asiakirjaluonnoksiin kaikessa rauhassa. Tämän jälkeen kävimme vielä lyhyen puhelinpalaverin ja tein muutaman Päämieheni toivoman täsmennyksen asiakirjoihin. Lähetin suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina edunvalvontavaltakirjan ja testamentin lopulliset versiot Päämiehelleni allekirjoitettavaksi.
  3. Päämieheni allekirjoitti kotonaan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Samalla kertaa hänelle entuudestaan tutut henkilöt todistivat edellä mainitut asiakirjat paikan päällä Päämieheni kotona Lohjalla. Todistajat kyseisiin asiakirjoihin – Päämiehelleni läheiset henkilöt – olimme yhdessä valinneet ja sopineet jo ennakkoon. Olimme varmistaneet, että Päämiehelleni läheiset luottohenkilöt olivat lain mukaan myös esteettömiä todistamaan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Näin kolmivaiheinen prosessi oli viety joutuisasti, ja silti samalla tarkkaan harkiten, maaliinsa. Kaikki oli valmista.

Viikossa tuli valmista ja kaikki ovat tyytyväisiä

Päämieheni ilmoituksen mukaan prosessi ja järjestelyt menivät siten kuin oli etukäteen suunniteltu ja sovittu. Aikaa koko prosessi vei reilun 1 viikon Päämieheni yhteydenotosta lopullisiin allekirjoitettuihin ja todistettuihin edunvalvontavaltakirjaan ja testamenttiin. Päämieheni on tyytyväinen Lakitoimisto Arto Ylipartasen asiakirjojen kolmivaiheiseen laatimisprosessiin ja järjestelyihin sekä erityisesti lopputulokseen. Hän voi olla ja elää nyt luottavaisin mielin kohti turvatumpaa vanhuutta. Tästä on kaikkien hyvä jatkaa.

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

Tutustu palveluihimme kotisivuilla: Lakitoimisto Arto Ylipartanen | Lakitoimisto (lakiylipartanen.fi)

Hyvä tietosuojavastaava,

Olemme auttaneet asiakkaitamme tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa yli 20 vuoden ajan. Nyt olemme luoneet monipuolisen verkkokurssin tietosuojavastaaville. Haluamme osaltamme kehittää tietosuojaan liittyvää osaamista Suomessa ja tarjoamme kurssin ilmaiseksi tietosuojavastaavien käyttöön. Toivon verkkokurssin tarjoavan Sinulle työkaluja uuden tehtävän hoitamiseen!

Tietosuojavastaavan koulutusmateriaali on tilattavissa maksutta osoitteesta www.tietosuojavastaavankoulutus.fi

Antti Hyvärinen

Toimitusjohtaja, Navicre Oy