Miten varmistetaan, että henkilöstölle on annettu koulutus tietosuoja- ja tietoturva-asioihin? Miten seurataan ja ylläpidetään henkilöstön osaamista?

Lainsäädäntö vaatii rekisterinpitäjää huolehtimaan siitä, että henkilöstölle on annettu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät ohjeet ja koulutukset. Tämä tulee myös tarvittaessa osoittaa loukkaus- tai rikkomus tilanteessa viranomaiselle.

Tietoturva ja tietosuoja ovat läsnä ihmisten arjessa joka päivä. Siihen liittyvää osaamista tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Tarvittavien hallinnollisten ja teknisten toimien lisäksi organisaation henkilöstön tulee ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan perusteet ja noudattaa työssään niihin liittyviä periaatteita. On myös tärkeää, että henkilöstölle on selvää, miten tulee toimia erilaisissa ongelmatilanteissa.

Navisec palvelun avulla kouluttaudut ja koulutat vaivatta. Aikataulu oppimiseen on joustava, jokaisen koulutukseen osallistuvan etenemisen seuraaminen tapahtuu reaaliajassa ja koko henkilöstön osaaminen löytyy koottuna yhdestä ja samasta paikasta. Vastuuhenkilöiden kokemat hyödyt ovat mm. koulutusten helppo hallittavuus sekä raporttien ja muiden seurantatyökalujen tarjoama ajantasainen tilannetieto osaamisen tilasta ja tasosta. Verkkokoulutusten eduiksi voidaan mainita myös suorat ja välilliset kustannussäästöt.

Me pidämme huolen, että palvelumme tuotteet ovat aina ajan hermolla ja palvelevat asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Vuosittain päivittyvän materiaalin ansiosta esimerkiksi tietoturvariskit pysyvät minimissä, kun tietoisuus sen hetken vallitsevista uhkista on koulutettu läpi koko organisaation. Uusilla sisältöpäivityksillä henkilöstö pysyy motivoituneena ja aktiivisena. Viimeistään nyt on aika kouluttaa ja kouluttautua laadukkaasti.

Jos kiinnostuit, varaa esittely: https://flex.navisec.fi/varaa-esittely/

logo navisec vihreatietoturva Navisec

Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), Tietosanoma Oy, Andreasson Ari, Ylipartanen Arto 2022

Esittelyteksti:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalain mukaan organisaatioiden on pystyttävä merkittävien taloudellisten ja muiden sanktioiden uhalla osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyssä toteutuvat GDPR:n tietosuojaperiaatteet ja -velvoitteet. Tässä työssä keskeinen rooli on tietosuojavastaavalla.

Tämä kirja kokoaa yhteen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuojavastaava onnistuu tehtävässään. Teos opastaa johtoa tietosuojatyön organisoinnissa ja resursoinnissa sekä tietosuojavastaavan nimittämisessä ja tehtävien määrittämisessä. Se auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessien suunnittelu, ohjeistus, koulutus ja valvonta järjestetään lain vaatimalla tavalla.

Teos on tärkeä työkalu tietosuojavastaaville, johdolle sekä kaikille henkilötietoja työssään käsitteleville sekä käsittelytoimintaa suunnitteleville toimialasta riippumatta.

Tämä kirja on päivitetty ja laajennettu versio vuonna 2019 ilmestyneestä Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus -teoksesta.

Kirjaa on saatavilla useista eri verkkokaupoista, joten hintavertailua kannattaa tehdä.

Linkki kustantajan nettisivuille.

Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) | Art House Oy