Tampereella järjestettiin 7.2.2015 jo perinteeksi muodostuneet Tuunaa tuntisi! -messut. Osallistujia noin 450 ja olin yksi paikalle kutsutuista luennoitsijoista. Olen itse ollut ko. messuilla kahdesti aikaisemminkin valistamassa kuuntelijoita tietosuojan saloihin.


Pidin tällä kertaa audiotorioluennon teemalla Tietosuoja opettajan työssä. Mukava yleisö ja vaikea aihe, josta ei löydy paljoakaan vielä kirjallisuutta, vaikka tarve on kova. Luennon jälkeen kysymyksiä tuli mm. salassa pidettävien tietojen käsittelystä oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä. Esiopetuksen toimintayksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteuttavat käytännössä useimmin rehtori, esiopetuksen vastuuhenkilö, opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulunkäyntiavustajat, koulupsykologit ja koulukuraattorit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja lääkärit. Oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttamiseen saattaa osallistua myös muita oppilaan oppimista ja hyvinvointia edistäviä ammattihenkilöitä. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on moniammatillista yhteistyötä, jossa opetus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelut sovitetaan yhteen.

messukuva2015 Ari selfieMESSUTERVEISIN: Ari Andreasson

Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) järjesti yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa 28.1.2015 EU:n laajuisena tietosuojapäivänä tilaisuuden, jonka teemana oli tietosuojavastaavat. "Tietosuojavastaava ei ole vain funktio tai positio tai osa EU:n tulevaa sääntelypakettia. Se on tietointensiivisen liiketoiminnan laadukkaan ja vastuullisen tekemisen tihentymä."

Tilaisuuden ohjelma tarjosi monipuolisen kattauksen tietosuojavastaava-teeman sisältä, ympäriltä ja ytimestä. Olin paikalla tilaisuudessa ja luennoimassa teemalla Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla. Paikalla oli ilmoitetun tiedon mukaan yli 170 kuulijaa, jotka edustivat laajakirjoisesti yritysmaailmaa ja suuri osa yleisöstä toimi jo oman organisaationsa tietosuoja-asioiden parissa.

TOIVOTAN KAIKILLE OIKEIN HYVÄÄ TIETOSUOJAPÄIVÄÄ 2015!

Terveisin: Ari Andreasson