Suomessa tehdään paljon hyviä ohjeita ja linjauksia, mutta jotenkin tuntuu, että niistä tiedottaminen tai että niitä aktiivisesti jalkautettaisiin toteutettavaksi jää vähemmälle huomiolle. Itse olen pitkänlinjan tietosuojatyön tekijä ja koko ajan tuntuu enemmän siltä, että sosiaalinen media kuten LinkedIn ja Twitter ovat ne kanavat, joilla ohjeiden jako ja niistä keskustelu kannattaa aktiivisesti tehdä. Siksi toivonkin, että kaikki tämän tekstin lukijat jakaisivat näitä linkkejä omissa verkostoissaan, jotta hyvät ohjeet eivät jää vain pölyttymään niiden laatijoiden edustamiin organisaatioihin.

Kyberturvallisuus Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161683

Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö (PiTuKri):

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Pilvipalveluiden_turvallisuuden_arviointikriteeristo_PiTuKri.pdf

 

 

 

Tietopyyntö johti tietoturvaloukkaukseen!

 

Organisaatiolle tuli tietopyyntö erossa asuvalta lapsen isältä. Pyynnössä isä väitti olevansa lapsen huoltaja, ja siten oikeutettu saamaan lapsen terveystietoja. Isä sai tietopyynnössä puhelinyhteystiedot äidistä, lapsen vanhemmuuteen liittyvää tietoa, toisen lapsen tietoja, lastensuojelutietoja poliisiraporttina sekä myös sosiaalihenkilöiden tietoja.

Viranomainen määräsi organisaatiolle 40 000 punnan sanktiot, sillä tietovuoto oli vakava. Väärälle henkilölle ja ilman oikeutusta päästä tietoihin käsiksi toimitettiin arkaluonteista tietoa sekä alaikäisten tietoja.

Organisaatio kärsi maineriskistä, oikea huoltaja kärsi stressistä, ja tietosuojaa rikottiin. Tietoja pyytävän henkilön osalta ei varmistettu hänen oikeuttaan päästä tietoihin. Tarkemmassa läpikäynnissä todettiin, että tietopyyntöä ei oltu käsitelty prosessina eikä koulutusta tai valvontaa ollut.

Valitettavasti yllä oleva on todellinen tietopyyntö Englannista vuodelta 2016.

Monessa organisaatiossa ja sivuston ”tietosuojaselosteessa” on selviä virheellisiä ajatuksia siitä, miten tietopyyntö pitäisi toteuttaa, ettei samalla itse syyllistytä tietoturvaloukkaukseen. Esimerkkejä alla.

  • Henkilöä vaaditaan tulemaan paikan päälle. Tästä muodostuu kömpelö prosessi, eikä ainakaan asiakasmyönteinen kokemus.
  • Henkilölle ei anneta vaihtoehtoa saada tietoja sähköisesti. Tätä ei toteuteta, koska organisaatio ei ole valmistautunut tähän. Organisaation täytyy toimittaa tiedot sähköisessä muodossa, jos henkilö niitä sähköisesti pyytää.
  • Henkilöä ei todenneta riittävällä tavalla, ja luotetaan esim. sähköpostin lähettäjätietoon. Organisaation velvollisuus on todentaa henkilöllisyys riittävällä tavalla. Tässä täytyy myös suhteuttaa keskenään pyydetyt tiedot ja niihin liittyvä mahdollinen riski.
  • Henkilöä pyydetään todentamaan henkilöllisyytensä esim. pyytämällä skannattu kopio passista, ja pyydetään passikopio lähetettäväksi sähköpostin välityksellä. Organisaatiolla ei todennäköisesti ole mitään passissa olevia tietoja, joita se vertaisi pyydettyyn passiin.

Fakta – rekisterinpitäjän on pystyttävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyys riittävällä tavalla.

Haluaisitko Sinä, että tietosi annetaan jollekulle täysin tuntemattomalle ihmiselle, tai ne poistetaan väärän ihmisen toimesta? Niinpä, en minäkään haluaisi.

Helppo vaihtoehto tunnistamiseen - tee tästä prosessi

Valmistaudu tietopyyntöihin, ja luo sille askeleet tai työnkulku – siis prosessi. Ensimmäinen kohta on valmistautua tietopyyntöihin siten, että ne eivät kuormita organisaatiota eivätkä toisaalta myöskään johda tietoturvaloukkaukseen.

Alla olevassa kuvassa vaiheessa (1) henkilö tunnistetaan riittävällä tavalla. Tämä voidaan helposti toteuttaa esimerkiksi käyttäen Visma Sign -lomaketta, tai Visma Sign API-rajapintojen kautta liitettävyyttä muuhun toiminnallisuuteen. Kohdissa (4) ja (5) tarkistetaan henkilön oikeus saada tietoja käyttöönsä. Kohdassa (7) on mietitty valmiiksi sopiva esitysmuoto, esim. PDF-dokumentti, ja seuraavissa kohdissa on varmistettu turvallinen toimitus tiedoista pyytäjälle.

Vaikeaa? Ei. Kun käytössäsi on esimerkiksi Visma Sign, voit tehdä tietopyyntölomakkeen helposti – esimerkki tässä:

https://www.vismasignforms.com/form/000ec743-a6b1-4aea-ba68-37d20ed0aeb0

Ota sähköisen allekirjoituksen ja sähköiset lomakkeet sisältävä Visma Sign käyttöön itse, tai pyydä meiltä tukea. Jos tarvitset tietopyyntöprosessiin apua, autamme toki siinäkin.

Visma Sign -rekisteröinti helposti tästä:

https://sign.visma.net/register?affiliate=GDPRTECH