Virtuaalisilla Atk-päivillä on tarjolla runsaasti ajankohtaista ohjelmaa, joka on rakennettu yhteistyössä
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien ja Turun kaupungin kanssa.

Tule tapaamaan  kollegasi ja kuulemaan alan ajankohtaisimmat asiat virtuaalisesti.

Vuoden 2021 aiheita  

  • Uudet teknologiat, robotiikka, keinoäly
  • Potilastietojen anastus 
  • Kansalliset linjaukset ja ratkaisut 
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus hoitotyössä
  • Asiakastieto uudistuvissa sosiaalipalveluissa
  • Tiedolla johtaminen ja päätöksenteon tuki
  • Kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • SOTE-uudistus
  • Sosiaalihuollon kehittämistä uudella otteella – tiedonhallinnan ohjauksella tuloksiin
  • Ilmastomuutos, teknologian kehitys ja talouden murros

Tunnelmia viime kerralta 

"Loistava toteutus!"

"Olin positiivisesti yllättynyt, miten hyvin tapahtuma toimi näin etänä."

"Osallistuminen oli intensiivisempää ja mahdollisuus surffailuun oli hyvä juttu"

"Hyvin meni! Oikein laadukkaat messut"

"Voisin hyvinkin osallistua tapahtumaan virtuaalisena jatkossakin."

Lisätietoa (kuten ohjelma ja hinnat) Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät 2021 | Tapahtumat (fcg.fi)

Zeffi on tieteellisen tarkka kyselytyökalu, joka on laajassa käytössä suomalaisella julkisella sektorilla. Työkalussa on sisäänrakennettuna patentoitu, normaalijakaumalle palauttava algoritmi, nk. Älykäs zoomaus, joka mahdollistaa vastausten suhteuttamisen toisiinsa. Erityistä: Zeffi vastaa EU:n tiukkoja GDPR-vaatimuksia ja työkalun esteetön vastaustila täyttää myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset (rakennettu vastaamaan WCAG 2.1 -ohjeistusta). Zeffin metodologiaa on tutkittu laajasti Lapin, Oulun ja Michiganin yliopistoissa.

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.zef.fi