Kuinka täyttää uuden ilmoittajansuojelulain velvoitteet, sisäisen ilmoituskanavan toteuttaminen sekä ilmoituskanavan käyttöön liittyvät tietosuojavaatimukset?

Tästä verkkokurssista osallistujat saavat selkeän tietopaketin ja ohjeet ilmoittajansuojelulain asettamien vaatimusten täyttämisestä organisaation toiminnassa. Kurssi antaa askelmerkit myös kokonaisuuteen liittyvien tietosuojatoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille vähintään 50 henkilöä työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille, rahanpesulain alaisille toimijoille niiden koosta riippumatta sekä kaikille vapaaehtoisesti ilmoituskanavan perustaneille ja perustaville toimijoille.

Esimerkiksi

  • organisaatioiden johdolle
  • sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville
  • henkilöstöhallinnolle

Käytännönläheiset hands on -ohjeet helpottavat kokonaisuuden haltuunottamista.

Hinta: á 178,00 euroa alv0.

Whistleblowing verkkokurssi hyödyt:

  • nopea ja helposti omaksuttava koulutus
  • ilmoituskanavan perustamiseen liittyvät vaatimukset
  • ilmotuskanavan tekniset ja tietoturvalliset vaatimukset
  • kanavan perustamiseen liittyvät tietosuojatoimenpiteet
  • käytäntöjä ja ohjeita ilmoitusten käsittelijöille

Ilmoituskanava on osa vastuullisuutta, joka on kasvava luottamuksen ja kilpailukyvyn tekijä.

Tilaukset täältä:  https://www.d-fence.fi/verkkokurssiwb

Terveisin: Juha Oravala, D-Fence Oy

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen nimi on Tietosuoja ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen tietosuojaa, hyvien tietosuojatapojen toteutumista tietosuojan kaikilla eri osa-alueilla, valistaa kansalaisia tietosuoja-asioissa, auttaa yrityksiä omassa tietosuojatyössään, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten verkostoitumista, sekä tukea jäseniä kehittämään ja ylläpitämään tietosuojatoiminnan ammattitaitoa ja laatua.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskusteluja verkostoitumistilaisuuksia ja vierailuja, alan tapahtumia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, myöntää tunnustuksia, seurata tietosuojan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, sekä pitää yhteyttä viranomaisiin, muihin järjestöihin, tietosuojakoulutusta antaviin oppilaitoksiin ja muihin tietosuojan vaikuttajatahoihin Suomessa ja ulkomailla toimien näiden kanssa yhteistyössä tietosuojatietoisuuden ja -osaamisen edistämiseksi.

Jos kiinnostuit toiminnasta, niin tutustu yhdistyksen nettisivuihin ja liity jäseneksi. Se kannattaa!

Lisätietoa: Tietosuoja ry (tietosuojayhdistys.fi)