päiväys 20.04.2015

1. Yleistä

Hienoa, että olet päätynyt OpiTietosuojaa.fi -palvelun (jäljempänä Palvelu) pariin. Palvelu on Suomen tietosuojapalvelut Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) julkaisema ja ylläpitämä palvelu, joka sisältää mm. verkkosivuston OpiTietosuojaa.fi sekä siihen liitetyn verkkotunnuksen ja tavaramerkin OpiTietosuojaa.fi. Palveluun kuuluu myös sivustoon liitetyt lisäominaisuudet kuten keskustelupaikka ja erilaiset viestinvälityspalvelut.

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palvelu on tarkoitettu sivustoa käyttävän yksityisen henkilön (jäljempänä Käyttäjä) henkilökohtaiseen ammatillista osaamista tukevaan ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupallinen käyttö on mahdollista vain Palveluntarjoajalle sekä sen kanssa sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille tai Palveluntarjoajan erillisellä luvalla. Kaikki käyttäjät käyttävät Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun pyrkimyksenä on kasvattaa tietosuojatietoutta ja mahdollistaa aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yrityksien kohtaaminen. Palvelua kehitetään jatkuvasti resurssien sallimissa puitteissa myös käyttäjäpalautteiden perusteella.

Käyttääksesi Palvelua sinun on hyväksyttävä sen käyttöehdot (jäljempänä Käyttöehdot). Lue ne huolellisesti läpi ja varmista, että ymmärrät ne. Palvelun Käyttäjä sekä Palvelua Palveluntarjoajan yhteistyökumppanina tai muuna yrityskäyttäjänä käyttävä sitoutuu Käyttöehtoihin avaamalla ja käyttämällä Palvelun verkkosivustoa tai sen lisäosia. Lisäksi rekisteröitymisen yhteydessä on Käyttöehtojen hyväksyminen teknisesti pakollista. Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää Käyttöehtoja. Tulevista keskeisistä Palveluun vaikuttavista muutoksista ilmoitamme etukäteen Käyttäjille Palvelun etusivulla.

Huomioikaa, että kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot sitovat kaikkia Palvelun käyttäjiä.

2. Tietoa palvelusta

Palvelu on Palveluntarjoajan omistama itseopiskeluportaali ja materiaalipankki.

Palvelusta löydät yhden luukun periaatteella tietosuojaan liittyvää koulutusmateriaalia kuten artikkeleja, kuunnelmia sekä ohjeita ja voit ulkopuolisille sivustoille ohjaavien linkkien avulla tutustua keskeisimpään lainsäädäntöön ja ennakkoratkaisuihin.

Palvelu antaa tietosuojan perustiedot vasta-alkajalle, mutta mahdollistaa syvällisemmän itseopiskelun "noviisista tietosuojamestariksi" asti. Rekisteröityneille käyttäjillä on tarjolla lisätoimintoja kuten keskustelupaikka ja viestinvälityspalvelut. Lisätoimintojen avulla Palvelua voi käyttää yhteisöllisenä tapaamispaikkana. Toiminnot mahdollistavat myös ideointia ja ajatustenvaihtoa Käyttäjien, yhteistyökumppanien ja Palvelun ylläpitäjien kesken.

Palvelu on laaja kokonaisuus, joka sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai muihin sähköisiin palveluihin. Käytettäessä Palvelua Palveluntarjoaja ei vastaa sen soveltuvuudesta yhdenkään palvelua käyttävän yksityishenkilön tai yrityksen tai yhteisön tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Palvelussa on linkkejä sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot. Palvelun sivuille ohjataan lisäksi RSS-syötteitä, joiden teknisestä toimivuudesta tai sisällöstä Palveluntarjoaja ei vastaa. Palveluntarjoaja ei aktiivisesti tarkista muiden tahojen muuttunutta sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään tällaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin tai palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavissa heidän verkkosivustojen ja/tai sähköisten palveluiden kautta.

Palvelua rahoitetaan ja kehitetään myös mainos- ja sponsorituloilla. Palveluntarjoaja tekee yhteistyötä yrityksien ja yhteisöjen (Jäljempänä Yhteistyökumppanit) kanssa mainostulojen ja sponsorituen hankkimiseksi. Tulojen avulla pyritään kehittämään palvelua jatkuvasti paremmaksi. Yhteistyökumppanit mainostavat palvelussa palveluitaan, tuotteitaan ja tapahtumiaan vain Palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Muilta osin sivustolla mainostaminen on kielletty ilman Palveluntarjoajan lupaa. Käyttäjät ja Yhteistyökumppanit voivat halutessaan olla toisiinsa yhteydessä Palvelun keskustelupaikalla, yksityisviestein tai jollain muulla sopimallaan tavalla.

3. Käyttöehdot

Palveluntarjoajan omistamassa Palvelussa verkkosivustot, verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupaikat, mahdolliset verkkokaupat ja muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat OpiTietosuoja.fi -palvelun, jonka käyttöön (ml. pääsy sivustolle, selaus, aineiston lataus sivustolle ja sivustolta sekä muu hyödyntäminen) sovelletaan Palvelun Käyttöehtoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä (yksityishenkilönä tai yrityksen/yhteisön edustajana) hyväksyy ja noudattaa

 1. Käyttöehtoja,
 2. Palveluun sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai mahdollisissa maksullisissa palveluissa määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja,
 3. sekä Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja. Kaikki käyttäjät ovat kuitenkin aina velvollisia noudattamaan näitä Käyttöoikeusehtoja suhteessa Palveluntarjoajaan.

Palvelu on tarkoitettu sivustoa käyttävän yksityisen henkilön (Käyttäjä) henkilökohtaiseen ammatillista osaamista tukevaan ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupallinen käyttö on sallittua vain Palveluntarjoajalle ja sen kanssa sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille tai Palveluntarjoajan erillisellä luvalla. Kaikki käyttäjät käyttävät Palvelua omalla vastuullaan.

3.1. Rekisteröityminen käyttäjäksi ja yleiset käyttäytymissäännöt

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä muodostat itsellesi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröityneenä käyttäjänä vastaat kaikesta tunnuksillasi ja salasanallasi tapahtuneesta käytöstä, joten pidä salasana aina vain omassa tiedossasi ja vaihda se riittävän usein. Älä käytä samaa salasanaa eri verkkopalveluissa. Tallentaaksesi käyttäjätietosi, sinun tulee rekisteröityä ja kirjautua sisään palveluun. Lisätietoa kerättävästä tietosisällöstä saat OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttäjärekisterin Tietosuojaselosteesta. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus poistaa rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeudet, jos esimerkiksi Palvelun sääntöjä ja/tai Käyttöehtoja rikotaan.

Toisena henkilönä esiintyminen ja/tai väärän henkilöllisyyden käyttö on Suomen rikoslain mukaan rikos ja kaikista ylläpidon tietoon tulleista Palvelun väärän henkilöllisyyden käyttötilanteista ilmoitetaan poliisille Palveluntarjoajan harkinnan mukaisesti.

3.2. Yleiset käyttäytymissäännöt

Palvelun sisältöä ei saa:

 • käyttää Käyttöehtojen vastaisesti,
 • väärinkäyttää lain vastaisesti,,
 • spammata,
 • eikä Palvelussa saa ketään henkilöä herjata, uhkailla, painostaa tai muutoin vahingoittaa.

OpiTietosuojaa.fi -sivuston sisältöä ei saa käsitellä eikä sivustoa saa linkittää:

 • sivustoille, jotka edistävät, kannustavat tai antavat tietoja lainvastaiseen toimintaan,
 • sivustoille, jotka rikkovat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisuutta,
 • sivustoille, jotka sisältävät pornografiaa, alastomuutta, seksiä tai siihen liittyviä viittauksia,
 • sivustoille, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan tarkoituksellisesti harhaanjohtavia,
 • sivustoille, jotka aiheuttavat suhteettoman suuren kuormituksen sivuston toiminnalle,
 • sivustoille, jotka mainostavat, edistävät tai houkuttelevat sivuston toimintaan kuulumattomien tuotteiden tai palveluiden jälleenmyyntiin.

OpiTietosuojaa.fi -sivustolle ei saa tuottaa tai pyrkiä tuottamaan tahallista vahinkoa. Palveluntarjoaja ei voi taata, että sivusto toimii 100%:sesti. Toimintoja voidaan välillä sulkea esim. ylläpitosyistä ja toiminnot voivat tästä syystä tai jostakin toisesta syystä johtuen olla tilapäisesti poissa käytöstä. Toimintojen käyttöhäiriöiden takia aiheutuneita mahdollisia vahinkoja ei korvata.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on avoinna 24h vuorokaudessa ja Palvelu on viruksista vapaa, mutta tätä ei voida kuitenkaan taata 100%:sesti. Palvelun kaikenlainen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuu käyttäjien omalla vastuulla ja riskillä. Toivomme myös, että jokainen käyttäjä aina Palvelua käyttäessään huolehtii siitä, että tietojen lataajan käytössä on ajan tasalla oleva virustentorjuntaohjelma.

4. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä OpiTietosuojaa.fi -palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Koska Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, kehotamme sinua säännöllisesti tutustumaan näihin ehtoihin. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti olemaan käyttämättä OpiTietosuojaa.fi -palvelua.

Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää käyttäjiä luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. OpiTietosuojaa.fi -palveluun liittyvien henkilötietojen käytön osalta käyttäjää kehotetaan tutustumaan OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttäjärekisterin Tietosuojaselosteeseen.

Palvelun tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet (OpiTietosuojaa.fi 2015-) ovat Palveluntarjoajalla.

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat yhtiömme Suomen tietosuojapalvelu Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Kaikki oikeudet pidätetään.

5. Kolmannen osapuolen palvelut

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää sivustoon linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palveluntarjoajan sivustosta. Palvelujentarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

OpiTietosuojaa.fi –palvelu on laaja kokonaisuus, joka sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja sähköisiin palveluihin. Tässä johtuen Palvelua käytettäessä tulee kiinnittää huomiota Palvelun kautta avautuviin verkko-osoitteisiin sekä niistä löytyviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin muita palveluntarjoajia koskeviin tietoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla ja tuotteilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa ja yhteysosoitteet.

Koska Suomen tietosuojapalvelut Oy ei voi Palveluntarjoajana valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, ei se myöskään vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Suomen tietosuojapalvelut Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Suomen tietosuojapalvelut Oy kehottaa kaikkia käyttäjiä perehtymään ja noudattamaan kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja sähköisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteydessä suoraan kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

6. Vastuu Palvelun sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa OpiTietosuojaa.fi -palvelun toimituksellisen ja muun Palveluntarjoajan laatiman sisällön hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei valvo eikä niin sanotusti moderoi etukäteen Palvelussa olevien keskustepaikkojen, viestien tai blogikirjoituksien sisältämiä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä Palveluntarjoja ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelun Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muun kaltaisiksi Suomen tietosuojapalvelut Oy:tä Palveluntarjoajana tai muuta kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Suomen tietosuojapalvelut Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. Suomen tietosuojapalvelut Oy ei Palveluntarjoajana vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Suomen tietosuojapalvelut Oy vastaa kuitenkin Palveluun itse tuottamastaan aineistosta, sekä itse tarjoamistaan omista maksuttomista tai maksullisista palveluista sekä myymistään omista tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

7. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn yksittäisen palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käyttäjien käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa palveluita ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelu tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjille ilman erillistä ilmoitusta. Poikkeuksena on Palveluntarjoajan ja yhteistyökumppanien kanssa tehdyt sopimukset, joissa on omat sopimusehtonsa.

8. Ei takuuta

Kaikki Palvelussa oleva sisältö voi muuttua. Pyrimme kehittämään palvelua sekä teknisesti että sisällöllisesti ja sen takia eri toimintoja voidaan muuttaa, poistaa tai julkaista ilman ennakkovaroitusta. Muutokset voivat tuoda aina mukanaan myös teknisiä ongelmia, joiden korjaaminen voi viedä aikaa. Isommista suunnitelluista muutoksista pyritään tiedottamaan Palvelun etusivulla.

Suomen tietosuojapalvelut Oy ei takaa että

 • Palvelu tai Palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaa kaikkien odotuksia,
 • Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi,
 • tai informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjät on saanut Palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteyksissä Palvelun ylläpitoon. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteydessä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Mikään Käyttöehdoissa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

9. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä Palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu

 • Palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää,
 • korvaavan tuotteen tai Palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta,
 • Palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu Palvelun kautta,
 • oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta,
 • tai muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.