billionphotos 1061357 small500

OPPIMINEN osiossa on OpiTietosuojaa.fi -palvelun rekisteröityneelle käyttäjälle erilaisia tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä koulutusmateriaaleja kuten luentoesityksiä, tietosuoja-aiheisia kuunnelmia ja videoita, tietoa koulutuksista ja tietosuojatapahtumista sekä lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä. Osiosta löytyy alan keskeinen kirjallisuusluettelo sekä tarjous tietosuojaa ja tietoturvaa käsittelevistä kirjoista, joista on apua kiireiselle tietosuojavastaavalle sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietämään ja osaamaan enemmän henkilötietojen käsittelystä.

Oppimisprosessi kuvataan usein polkuna, jossa oppiminen tapahtuu ja etenee eri vaiheiden kautta. Oppiminen voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen asenteissaan, tiedoissaan ja taidoissaan syntyy pysyviä muutoksia.Oppiminen on siis eräänlainen tutkimusmatka. Tietosuoja-asioiden opiskelussa Noviisivaihe vie aikansa, mutta motivoitumalla, orientoitumalla, lukemalla materiaalia ja seuraamalla aikaasi aloitat matkasi kohti Mestaritasoa!

 

Tietosuojavastaavan koulutus 1000