billionphotos 995509 small500

Ylävalikosta löytyvä TYÖKALUPAKKI tarjoaa OpiTietosuojaa.fi -palvelun rekisteröityneelle käyttäjälle tietosuojaan liittyviä tarkistuslistoja, suunnittelu- ja prosessimalleja, lyhyitä ohje- ja tiedotemalleja sekä monenlaisia muita käytännön työkaluja henkilötietojen käsittelyn suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Erityisesti organisaation johdolle, tietosuojavastaavalle sekä ICT-henkilöstölle työkalupakista on apua parhaiden tietosuojakäytänteiden luomisessa työpaikalla. Näiden suunnittelu- ja toimeenpanotyökalujen tehokas hyödyntäminen edesauttaa, että organisaation koko henkilökunnalla on käytössään tietosuojan ja tietoturvan parhaat käytänteet.

Kun organisaation henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaongelmat on ratkaistu ja operatiivinen toiminta on sujuvaa, parantuu liiketoiminnan tuottavuus ja tehokkuus. Samalla saadaan aikaan kustannussäästöä. Tietosuoja organisaatiossa oikein toteutettuna on liiketoiminnan menestystekijä.

Työkalupakin perustyökaluilla pääset oppimisessasi hyvään alkuun. Voit matkan varrella materiaalia hyödyntämällä hioa itsellesi sopivia työkaluja, joilla pääset lähemmäksi tietosuojan Mestari-tasoa.