Kirja-arvio: Osaava tietosuojavastaava, Tietosanoma Oy, 6/2017, 1. painos

Arvion kirjoittaja:

lakimies Mari Wallgren

Suomen tietokirjailijat ry


Osaava tietosuojavastaava -kirja on ollut ihan korvaamaton apu tämän minulle uudenlaisen tehtävän haltuunotossa sekä tietosuojatyön systemaattisessa käynnistämisessä! Kirja etenee loogisesti ja selkeästi ja auttaa ymmärtämään asioita käytännössä. Tietosuojan merkityksen avaaminen ja se, että tulisi siirtyä projektiajattelusta prosessiajatteluun on tärkeää. Tietosuojatyötä pidetään usein pakollisena pahana eikä sen mahdollisuuksia ja positiivisia puolia ymmärretä.

Teoksen käytön kannalta on kätevää, että sen liitteenä on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. On helppoa tarvittaessa tarkastaa tietyn artiklan sanamuoto ja kaikki asetuksen yksityiskohdat, kun säädös on osana kirjaa eikä sitä tarvitse lähteä etsimään muualta.

Pidän myös erittäin hyvänä ja tärkeänä, että on otettu huomioon suhteet johdon ja tietosuojavastaavan sekä henkilöstön ja tietosuojavastaavan välillä, kuten myös tietosuojavastaavan jaksaminen. Niitä harvoin nostetaan esiin niin ansiokkaasti kuin tämän kirjan kirjoittajat ovat tehneet. Joissain kohdissa toistoa on ehkä hieman liikaa minun makuuni, mutta ymmärrän senkin, että toistossa on voimaa.

Kaiken kaikkiaan erittäin informatiivinen teos, onnittelut kirjoittajille! Annan kirjalle kouluarvosanaksi (4-10) 9+ ja suosittelen sitä kaikille tietosuojatyötä tekeville, kuten tietosuojavastaaville.

Osaava tietosuojavastaava