Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja: Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päiväys: 28.04.2015

1. Rekisterinpitäjä: Suomen tietosuojapalvelut Oy

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:

 • Ari Andreasson, sähköpostiosoite on muotoa etunimi(at)opitietosuojaa.fi
 • Juha Koivisto, sähköpostiosoite on muotoa etunimi(at)opitietosuojaa.fi

3. Rekisterin nimi: OpiTietosuojaa.fi -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 pykälän perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun kuten mm:
  • OpiTietosuojaa.fi -palveluun rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeuksiin liittyvien tietojen hallinta ja muu asiakassuhteen hoitaminen (asiallinen yhteys),
  • Käyttäjän yhteystietojen säilytys. Ylläpito tapahtuu käyttäjän itsensä toimesta. Yhteystietoja käytetään rekisteröitymisen jälkeen erilaisten sähköisten viestien lähettämiseen, jotka liittyvät palveluun taikka sen toimintoihin, kuten erilaisiin vahvistusviesteihin tai toiselle käyttäjälle lähetettäviin yksityisviesteihin. Käyttäjä voi lisäksi itse halutessaan määritellä palvelun lähettämään hänelle sähköpostia esimerkiksi Keskustelupaikalla seurattavista aiheista, kun aiheisiin liittyen tulee uusia viestejä,
  • Rekisteröityneet käyttäjät voivat verkostoitua palvelussa keskenään, jolloin käyttäjän tallettamia henkilötietoja on toisen rekisteröityneen henkilön mahdollisuus katsella,
  • Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
 • Lisäksi rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rikosten, muiden väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:

OpiTietosuojaa.fi -palvelussa ja palveluun kytketyissä lisäpalveluissa (kuten Keskustelupaikka ja viestinvälityspalvelut) voidaan käyttäjästä suostumuksellaan kerätä seuraavat yksilöivät tiedot:

 • nimi (pakollinen tieto)
 • ammatti
 • tietosuojavastaava (kyllä/ei) (pakollinen tieto)
 • yritys
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • käyttäjätunnus (pakollinen tieto)
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • maa ja asuinpaikka
 • valokuva
 • käyttäjän itsestään vapaaehtoisesti tallentamat muut yksilöivät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Käyttäjään liittyviä tietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä itseltään sekä muutoin suoraan käyttäjältä (kuten yhteystietojen päivitykset).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista.Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ja rikosten ehkäisemisessä ja selvittämisessä. Käyttäjätietoja ei muutoin luovuteta OpiTietosuojaa.fi -palvelun lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus: Käyttäjärekisterin tiedot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa. Henkilötietoja käsittelevät vain tarvittaessa OpiTietosuojaa.fi -palvelun määrittelemät henkilöt (sivuston ylläpidosta sekä käyttäjärekisteristä vastaavat) sekä OpiTietosuojaa.fi -palvelun toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

9. Tarkastusoikeus:

Käyttäjillä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on tallennettu.  Käyttäjä itse näkee palvelun profiilitietojen ylläpito-näytöiltä henkilötiedot, joita palveluun on tallennettu.

10. Tiedon korjaaminen:

Käyttäjä voi päivittää/muuttaa omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti suoraan OpiTietosuojaa.fi -palvelun profiilitietojen ylläpito-näytöiltä.