Maailma on täynnä ilmaista tietoa. Tietoturva ja tietosuoja ovat tällä hetkellä murroksessa kiihtyvän digitalisaation myötä. Uusia termejä kuten digiturva alkaa ilmaantumaan artikkeleihin. Oppilaitokset ovat kiinnostuneita tekemään erilaisia opinnäytetöitä, jotka ovat käytännössä vapaasti luettavissa. Kannattaa seurata julkaisuarkistoja ja tutkia gradujen ja muiden opinnäytetöiden johtopäätöksiä. Itsekin yllätyn usein iloisesti tajutessani uusia näkökulmia ja best practice-tyylisiä ideoita erilaisista julkaisuista. Tietosuoja-alan keskeinen säännöllisesti ilmestyvä julkaisu on Tietosuoja-lehti. Sitä lukemalla pysyy hyvin kärryillä tietosuoja-asioiden monimuotoisuudesta ja uusista tuulista. Tässä alla muutama lähdevinkki blogin lukijoille tiedoksi.

Sosiaali- ja terveystoimen (sote) uudistukset edellyttävät koulutuksellista tukea. OpiTietosuojaa.fi palvelun yhteistyökumppani FCG tarjoaa riippumattoman areenan syventyä sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisiin kysymyksiin. Kohderyhmään kuuluvat julkisten organisaatioiden johdon lisäksi yksityisen sekä kolmannen sektorin sote-toimijat.

Sote-hallinnon koulutukset ovat suunnattuja luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle, esimiehille sekä tietosuoja-asiantuntijoille ja muille hallintoa avustaville henkilöille.

FCG tekee sote-hallinnon koulutuksissa yhteistyötä Kuntaliiton, ministeriöiden, alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tässä FCG:n kuvaus koulutuksien sisällöstä:

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus on lakisääteistä. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen työntekijän koulutustarpeisiin sekä organisaation perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen perustuen.

Koulutuksissamme saat ajankohtaista tietoa eri sairauksista ja niiden lääkehoidoista. Luennoitsijoina toimivat maamme johtavat asiantuntijat. Avoimen tarjonnan lisäksi voit tilata toimialakohtaista koulutusta eri lääkehoidon aihepiireistä. Toteutamme myös lääkehoidon kokonaisarviointeja.

Ikäihmiset – vanhustenhuolto

Vanhustenhuollon tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukkaita palveluita tukemaan arvokasta vanhuutta kaikille osapuolille innostavassa ilmapiirissä.

Toteutamme vanhustenhuollon koulutusta sekä johdon että henkilökunnan näkökulmasta. Suunnittelutyötämme ohjaa vanhuspalvelulain ohella tuore näkemys asiakaslähtöisestä hoivasta, jossa vanhus kohdataan henkilökohtaisella tasolla. 

Järjestämme koulutusta päivän tilaisuuksista pidempikestoisiin kokonaisuuksiin. Perinteisten oppimistapojen rinnalla käytämme osallistavia ja fasilitoivia menetelmiä.

Sosiaalityö

Sosiaalityön keskeisiä haasteita ovat lastensuojelun palvelut ja työntekijöiden jaksaminen. Kuntien kustannukset lastensuojelutyössä ovat lisääntyneet viime vuosina. Haasteena on näiden palveluiden kustannustehokas ja asiakaslähtöinen tuottaminen.

Koulutuksissamme saat ajankohtaista tietoa ja käytännön työkaluja sosiaalihuollon haasteiden kohtaamiseen.

 

Tutustu FCG:n syksyn 2015 sote-koulutustarjontaan tästä linkistä